Beemster Vertoeving

De Stichting tot behoud van de Beemster Doopsgezinde Vermaning is onze officiële naam. Echter onze roepnaam is Beemster Vertoeving*. Het doel van de stichting is het in stand houden van het rijksmonument de Beemster Vermaning en het vasthouden aan sociale waarden. Het monument is het doopsgezinde kerkje aan Middenweg 86/87 1462HE in Middenbeemster. Daarbij horen ook de gebouwen op het authentieke kerke-erf. Het doel gaan we bereiken door een zinvolle, gastvrije en culturele invulling te geven aan de gebouwen. Er komen:

  • zes huurwoningen
  • een atelier en
  • een mogelijkheid tot retraite.

Dit is de economische basis voor de verdere instandhouding, De bewoners van de woningen vormen een gemeenschap.

Zij hebben een actieve rol in benutting van de kerkzaal. Dit wordt de huiskamer van de Beemster met:

  • kleine voorstellingen
  • huiskamer voor diverse groepen
  • filmavonden
  • lezingen en dergelijke activiteiten

Particulieren of verenigingen kunnen de ruimte huren voor hun eigen activiteiten.

De stichting is een culturele ANBI.

 

*Het is er goed (ver)toeven kennen veel mensen wel. Het woord heeft iets in zich van behaaglijkheid, betrokkenheid op elkaar.  Maar ook oprechte nieuwsgierigheid naar de ander. De jaarlijks vergadering van de Doopsgezinden werd en wordt veelal vertoeving genoemd. De leden gaan tijdens de vertoeving op zoek naar de beweegredenen van de ander. Zeker als ze het niet met elkaar eens zijn. Ieder heeft respect voor de zienswijze van zijn broeder of zuster

close


Wat leuk dat u belangstellend bent.

Schrijf hier in en ontvang periodiek informatie over onze activiteiten

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.