Marie-Christine Koestal interviewde het bestuur.

Hieronder haar verhaal:

Kijk eens wat hier gebeurt

In Werelderfgoedpolder de Beemster is een plan gemaakt om de Doopsgezinde kerk en zijn erf met twee bijgebouwen te transformeren tot een nieuwe ontmoetingsplek voor wonen, culturele en sociale activiteiten, verhuur en retraitemogelijkheid. Het ontwerp is klaar, de vergunning afgegeven. In 2021 worden de schouders eronder gezet de financiering rond te maken. 2023 is het jaar van realisatie van het plan. Deze ‘Beemster Vertoeving’ is een glorieus initiatief om een prachtig kerkgebouw en erf te behouden en sociale verbinding tussen Beemsterlingen te bevorderen.

Fascinerend ogend pand. Parel aan de Middenweg, de grootste doorsteek van polder de Beemster. Dit rijksmonument uit 1785 doet nu nog dienst als kerk. Die van de Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen. Alleen, net zoals in vrijwel alle geloofsgemeenschappen, loopt het aantal kerkgangers de laatste jaren enorm terug. Veel kerken komen leeg te staan, gaan soms voor het symbolische bedrag van 1 euro in de verkoop. Meestal krijgt de kerk een nieuwe bestemming; woning, appartementencomplex, bouwmarkt, zelfs speelparadijs.

Hier is gekozen voor de combinatie van wonen en sociaal-cultureel leven. Dat is redelijk uniek, zo niet compleet uniek. Zeker omdat wel de kerkelijke rituelen worden losgelaten, maar niet de inhoud: verbinding, naar elkaar omzien, elkaar inspireren en van elkaar leren. Een plaats waar ruimte is om zonder de druk van leerstellingen na te denken over het leven en om vorm te geven aan spiritualiteit. Niet in kloostervorm. Verre van sektarisch. Maar een microdorp van zes huishoudens met een gezamenlijke binnen- en buitenruimte. Een ‘toen-was-geluk-heel-gewoon’-variant. Klein en eenvoudig in omvang, groots en inspiratierijk in woongenot.

Een prachtinitiatief van Stichting tot Behoud van de Beemster Doopsgezinde Vermaning, dat onder de naam Beemster Vertoeving voorbijgaat aan bijna algemeen geaccepteerde teloorgang van religieus erfgoed. Maar een plan bedacht om een fraai monument te behouden en door te geven aan volgende generaties.

De transformatie van de huidige situatie -kerk en bijgebouwen- bestaat uit een restauratie- en een bouwplan. 

  • De kerk wordt gerestaureerd. Slechte materialen worden vervangen. De houten vloer maakt plaats voor een authentieke tegelvloer van plavuizen die onder de houten vloer tevoorschijn kwamen met vloerverwarming. Het interieur wordt opnieuw geschilderd. Het interieur krijgt een chique, theaterachtige setting. In de kerk worden kleinschalige culturele en sociale activiteiten georganiseerd. Enerzijds als ‘huiskamer van de Beemster’ gericht op inwoners van de Beemster, anderzijds bedoeld voor hoger segment voorstellingen, gericht op regionaal/landelijk publiek. Ook kan de kerk worden gehuurd voor kleinschalige particuliere of bedrijfsmatige bijeenkomsten.
  • De twee bijgebouwen, een koetshuis en aaneengeschakelde diaconiewoningen, worden herbouwd. Op de plek van het koetshuis komt één woning. Op de plek van de diaconiewoning komen vier woningen. De zesde woning komt in de voormalige kosterswoning, aanpalend aan de kerk. Ook in de kosterswoning: een appartement voor long stay, bijvoorbeeld voor enkele weken retraite, het schrijven van een boek, atelier/artist-in-residence-locatie of bezinning. Middels  warmtepompen en zonnepanelen wordt gestreefd naar CO2-neutraal wonen en verblijven.
  • Drie woningen worden  verhuurd onder de huursubsidiegrens. De toekomstige bewoners worden actief betrokken bij de activiteiten in en om het kerkgebouw. Er wordt gedacht aan vrijwillige inzet van een dagdeel per week. Een gezamenlijke moestuin bevordert de onderlinge cohesie.