Geschiedenis

Vanaf 1650 had de ‘Vriesche’ Doopsgezinde Gemeente in Oosthuizen haar ‘Vergaderplaats’ aan de Raadhuisstraat. Omstreeks 1750 telde de gemeente 36 leden.

De gemeente was arm in die jaren. Een dringend oproep van voorganger Jacob Hartog maakte het echter mogelijk vijf morgen grond aan te kopen in de Beemster, waarna plannen voor nieuwbouw vastere vorm kregen. De vader van eerste steen legger David Gerrisz Beets schonk de gedenksteen in de voorgevel van de vermaning. In 2010, was het 225 jaar geleden, dat de kerk  werd ingewijd door Jacob Hartog. In 1805 telde de Gemeente 112 leden. De catechisatie- en kerkenkamer werd in 1841 gebouwd.

In 1887 deed het Flaes-orgel zijn intrede. Het ledental groeide in 1900 tot 280. Na een forse daling kwam na WOII het gemeenteleven weer tot bloei. Het ledental daalde vervolgens weer tot 93 in 1980 naar nu nog krap 25 leden.

meer over de geschiedenis

Diaconiewoningen

De Fam. F kwam 21-06-1956 in de middenwoning. Deze werd toen toegewezen via de burgerlijke gemeente. Aan westkant woonde toen Jaap R. (als je met rug naar de kerk staat is dat links.) Deur links: was de ingang met keuken / Hal met een deur naar de slaapkamer en woonkamer. In de woonkamer waren 2 bedstedes of kasten. In de ene zat een laddertje naar boven, waar een slaapkamer / zolder was.

Toen Jaap vertrok kwam de fam. Gr.er wonen. Die vertrok in 1971 of 72. Aan de rechterzijde, tegen de Middenweg woonde de vader van Jaap R., en na zijn overlijden Jan T. .Zij vertrokken ook in 1971 of 72.

De kerk had in 1971 geen geld om het huis op te knappen, en de familie F. had inmiddels 4 kinderen. Daarom vroeg de toenmalige kerkenraad of F,  niet het hele huis wilde bewonen en onderhouden. De huur werd bevroren. Alhoewel deze familie ook een woning aangeboden had gekregen via de gemeente kozen ze voor het ruime erf en zij knapten de woning op. De heer F. die jaren de calcant (balgentreder of orgeltrapper) is geweest van de vermaning vertrok op 30 april 2019 naar het Beatrixpark  op 89 jarige leeftijd.

De diakoniewoningen worden herbouwd evenals het naastgelegen koetshuis. Het ensemble van het Rijksmonument inclusief de andere gebouwen op het kerkerf blijft hierdoor behouden voor de Beemster..