Algemene informatie

De Stichting is opgericht 28 maart 2018. De officiële naam is: Stichting tot Behoud van de Beemster Doopsgezinde Vermaning. Onze roepnaam is: Beemster Vertoeving

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Chris Luursema, voorzitter
  • Jaap Slagt, secretaris
  • Christine van Splunter, bestuurslid
  • Dieuw Schuijtemaker, bestuurslid
  • Gerrit Arkesteijn, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
Het fiscaal nummer is RSIN 85864574.

Het nummer van de KvK is 71309802.

Het bankrekeningnummer van ons is NL08RABO0329 6424 80

Het adres van de secretaris is het postadres: Cornelis ten Hoopestraat 4, 1462KN Middenbeemster,
secretaris@beemstervertoeving.nl

 

meer weten over het bestuur?   Lees het beleidsplan onder de pagina gebouw   jaarverslag/publieke verantwoording

Jaarverslag 2020

Op 28 maart 2018 is de stichting tot behoud van Beemster Doopsgezinde Vermaning opgericht. De stichting gebruikt in het dagelijks verkeer de titel “Beemster Vertoeving”.
  • Chris Luursema, voorzitter
  • Jaap Slagt, secretaris en lid kerkenraad Doopsgezinde Gemeente
  • Gerrit Arkesteijn, penningmeester
  • Dieuw Schuitemaker, lid
  • Christine van Splunter, lid

In 2020 is negen maal in deze officiële setting vergaderd. En eenmaal samen met de leden van de Brede Kerkenraad. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen voor de goedkeuring van de vergunningen. Daarnaast hebben we met elkaar gesproken over de programmering.

De volgende activiteiten zijn voortgezet;

De woning “Middenweg 84” is verhuurd met een tijdelijke huurovereenkomst.

De voormalige kosterswoning “Middenweg 87” is verhuurd met een vast contract.

Eén garage is verhuurd aan een bewoner uit Middenbeemster.

We startten het jaar enthousiast met een mooie programmering voor een maandelijkse informatie-avond. Eenmaal is een spreker aanwezig geweest. Daarna dienden we de activiteiten in de kerkzaal te staken vanwege Covid-19.

Voor de groep geïnteresseerden is eenmaal een informatie-avond georganiseerd. De opkomst was niet hoog, maar we kregen zinvolle informatie terug. Goed contact is belangrijk, ook als er minder te melden is.

De voorzitter heeft samen met de stedebouwkundige het bouwproject verder voorbereid voor de besluitvorming binnen gemeente Beemster.

Er is met diverse instellingen contact geweest over financiering van de herbouw en restauratie.

Balans 2020

Beleidsplan 2021-2024

Het jaar 2021 wordt gebruikt om de voorbereidingen te treffen voor de bouw. Dat wil zeggen de financiering van het geheel zeker te stellen, de architekt voor de bouwbegeleiding te selecteren en de aannemer te contracteren. Dan kan de herbouw van de bijgebouwen en de restauratie van het monumentale pand van de kerk conform de verleende vergunningen in 2022 plaats vinden. De oplevering van de 6 woningen kan eind 2022 begin 2023 plaats vinden. Tijdens het hele proces blijft ons streven om CO2 neutraal te bouwen, en woningen te realiseren die vallen onder de sociale huurgrens.

In 2021 gaan we invulling geven aan onze culturele ideeën. Naast de bestaande avonden met film, lezingen, maal met verhaal zullen ook muziek en theateravonden vorm krijgen. In samenwerking met andere organisaties, waaronder de burgerlijke gemeente en RSWP, gaan we ons concept huiskamer voor de Beemster verder vorm geven. Dit alles om onze kernwaarden, te weten vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vriendschap en vertrouwen uit te dragen.

In 2023 willen we de 6 woningen verhuurd hebben aan een groep mensen, die op een enthousiaste wijze en op vrijwillige basis een beperkt deel van hun tijd inzetten voor het realiseren van het ideaal. Hun bijdrage zal bestaan uit het realiseren van het huiskamerconcept en het onderhoud van de gezamenlijke moestuin. In 2022 zal de keuze voor de huurders gemaakt worden, onder meer op basis van het enthousiasme voor de idealen, de wijze waarop zij aan die idealen willen bijdragen.

In 2023 zal ook een start gemaakt kunnen worden met de inrichting van de gemeenschappelijke (moes)tuin en het erf.