Media carrousel nieuwbouw en restauratie

Hieronder de media carrousel met foto’s en filmpjes vanaf 10 oktober 2022. Toen is er gestart met de sloop en hergebruik van pannen en santen van diaconiewoningen en koetshuis. Ook is er toen een start gemaakt met de renovatie van de kerkzaal.