Gebouw

IMG_0468

Beleidsplan Beemster Vertoeving 2018-2020

De Stichting tot Behoud van de Beemster Doopsgezinde Vermaning gaat in 2018 van start met het realiseren van een leefgemeenschap rondom en in de Beemster Vermaning. Het doel van deze inspanning is het behoud van het monumentale gebouw, dat de Beemster Vermaning is. Het behoud van dit monument moet wel levensvatbaar zijn. De levensvatbare invulling gaan we realiseren in de vorm van een woongroep, die 6 appartementen gaan bewonen en die een groep vormen rondom de kerkzaal, welke daarmee naast de ruimte voor kerkdiensten zeker ook ruimte voor andere culturele activiteiten zal bieden. We denken aan cursussen, bezinningsmomenten, filmvoorstellingen, concerten, tentoonstellingen. Alles gezien de ruimte op kleine schaal.

Daarom zal de Stichting in 2020 de nodige procedures doorlopen om een goedgekeurd plan te krijgen voor het restaureren van de kerk, een rijksmonument uit 1785, en het herbouwen van het koetshuis en de diaconiewoningen zodanig dat er vier appartementen in plaats van de oude diaconiewoningen komen, één in de vervanger van het koetshuis en één in de kosterswoning. Verder komt in de kosterswoning een appartement voor long stay verblijf, bij voorbeeld enige weken retraite, bijkomen, boek schrijven, etc. Alle woningen worden verhuurd onder de huursubsidiegrens, zo is ons streven. Alle activiteiten zijn toegankelijk voor de Beemster gemeenschap. We willen door deze activiteiten een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van dit deel van de gemeente. Verder zal 2020 gebruikt moeten worden om de noodzakelijke financiering rond te krijgen.

Met het goedgekeurde plan en de noodzakelijke financiering gaan we in 2020 over tot de aanbesteding van de bouw en de start van de bouw. Ook zal in 2020 invulling gegeven moeten gaan worden aan de groep huurders, opdat ze samen een mooie groep vormen, die invulling kan geven aan de culturele ambities. Indien de restauratie van de kerk in 2021 gereed is, kan al begonnen worden met de activiteiten vanuit dit gebouw. In 2021 moet de bouw gereed zijn en de woningen bewoond gaan worden. We zijn in 2021 dus bezig met de oplevering van de restauratie en herbouw en de invulling van de zes woningen door de diverse huurders.

Beemster, april 2018

close


Wat leuk dat u belangstellend bent.

Schrijf hier in en ontvang periodiek informatie over onze activiteiten

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.