Gebouw

IMG_0468

Beleidsplan Beemster Vertoeving 2021-2024

Het jaar 2021 wordt gebruikt om de voorbereidingen te treffen voor de bouw. Dat wil zeggen de financiering van het geheel zeker te stellen, de architekt voor de bouwbegeleiding te selecteren en de aannemer te contracteren. Dan kan de herbouw van de bijgebouwen en de restauratie van het monumentale pand van de kerk conform de verleende vergunningen in 2022 plaats vinden. De oplevering van de 6 woningen kan eind 2022 begin 2023 plaats vinden. Tijdens het hele proces blijft ons streven om CO2 neutraal te bouwen, en woningen te realiseren die vallen onder de sociale huurgrens.

In 2021 gaan we invulling geven aan onze culturele ideeën. Naast de bestaande avonden met film, lezingen, maal met verhaal zullen ook muziek en theateravonden vorm krijgen. In samenwerking met andere organisaties, waaronder de burgerlijke gemeente en RSWP, gaan we ons concept huiskamer voor de Beemster verder vorm geven. Dit alles om onze kernwaarden, te weten vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vriendschap en vertrouwen uit te dragen

In 2023 willen we de 6 woningen verhuurd hebben aan een groep mensen, die op een enthousiaste wijze en op vrijwillige basis een beperkt deel van hun tijd inzetten voor het realiseren van het ideaal. Hun bijdrage zal bestaan uit het realiseren van het huiskamerconcept en het onderhoud van de gezamenlijke moestuin. In 2022 zal de keuze voor de huurders gemaakt worden, onder meer op basis van het enthousiasme voor de idealen, de wijze waarop zij aan die idealen willen bijdragen.

In 2023 zal ook een start gemaakt kunnen worden met de inrichting van de gemeenschappelijke (moes)tuin en het erf.

Beemster, april 2021