Voorlopig een pas op de plaats wat betreft onze activiteiten.

Toen we een maand geleden bijeen waren hadden we niet het vermoeden dat we een paar weken later in een situatie zouden zitten met strenge Covid19 regels.

De letter van de voorgenomen nieuwe Covid19 maatregelen zegt, dat wij door zouden kunnen gaan met onze activiteiten. We blijven onder de 30 bezoekers en hebben een streng protocol.
De geest van de nieuwe maatregelen is echter om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en reizen te voorkomen.

Gisteren besloten we in overleg met de inleiders de avond van 29 oktober niet door te laten gaan. Dit geldt voorlopig ook voor onze andere activiteiten. De film van 20 oktober gaat daarom ook niet door.

Gezien de nieuwe maatregelen hebben we als bestuur besloten niet te doen wat strikt genomen volgens de regels wel mag en kan, maar om deze activiteit van het programma te halen. We willen met respect voor de ander met elkaar omgaan. Het is niet anders. Blijf allen gezond. U hoort van ons wanneer we weer nieuws hebben.