Van Burenhulp tot Mantelzorg 29 oktober gaat niet door

De avond ‘van Burenhulp tot Mantelzorg’ op 29 oktober gaat niet door.

De letter van de voorgenomen nieuwe Covid19 maatregelen, die vandaag 14 oktober om 22.00 uur ingaan, zegt dat wij door kunnen gaan met onze activiteiten. We blijven onder de 30 bezoekers en hebben een streng protocol.
De geest van de nieuwe maatregelen is echter om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en reizen te voorkomen. Toen we een maand geleden bijeen waren hadden we niet het vermoeden dat we een paar weken later in deze situatie zouden zitten.

De inleiders van 29 oktober hebben zelf ook de conclusie getrokken dat het beter is om niet bij elkaar te komen

Gezien de nieuwe maatregelen die op ons afkomen, hebben we besloten niet te doen wat strikt genomen volgens de regels wel mag en kan, maar om deze activiteit van het programma te halen. Dit getuigt dat we met respect voor de ander met elkaar omgaan. Het is niet anders. Blijf allen gezond.