nieuwsbrief DG Beemster Oosthuizen

4 april       9.45 u Pasen met Avondmaal / Enigheidsviering zr. C. Laros

LET OP: corona regels gelden ook bij ons. Dus:

Verkouden, koorts enz.: thuis blijven.

Reserveren voor alle activiteiten:  liefst via de mail:

www.beemstervertoeving.nl              of telefoon Aaltje 683324