Jaarverslag

Jaarverslag 2019

Op 28 maart 2018 is de stichting tot behoud van Beemster Doopsgezinde Vermaning opgericht. De stichting gebruikt in het dagelijks verkeer de titel “Beemster Vertoeving”.

Bestuursleden;
Chris Luursema, voorzitter
Jaap Slagt, secretaris en lid kerkenraad Doopsgezinde Gemeente
Gerrit Arkesteijn, penningmeester
Dieuw Schuijtemaker, lid
Christine van Splunter, lid

Overleg;
Na het eerste jaar van oprichting heeft het bestuur in 2019 zich actief ingezet voor het vastgoed. Het resultaat hiervan is dat alle kosten en baten van het vastgoed vanaf 2020 zijn belegd bij de stichting. Daarnaast heeft het bestuur zich verder verdiept in het ontwikkelen van activiteiten en onderzocht voor wie we er willen zijn en met welke uitgangspunten. Hierbij zijn de volgende vijf kernwaarden samengesteld:

  • Vreedzaam
  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Vrijheid
  • Verbinding

In 2019 is tien maal in deze officiële setting vergaderd. En eenmaal samen met de leden van de Brede Kerkenraad. De volgende activiteiten zijn ontplooid;

Contacten met buren;
In goed overleg is met de overburen een parkeerconvenant opgesteld. Met de nieuwe buren van de voormalige pastorie is overleg geweest. De bouwplannen zijn uitgelegd en de ontwikkelingen voor de kerkzaal toegelicht. Er is overleg geweest over parkeren, postzegelbestemmingsvergunningsaanvraag en de toekomstige activiteiten.

Verhuur;
Na het vertrek van de huurder, die zich vele jaren heeft ingezet voor de kerk en het kerkenerf, van woning “Middenweg 84” is deze verhuurd met een tijdelijke huurovereenkomst aan een jonge en betrokken huurder.

Informatieavond;
Op 2 oktober 2019 is een informatie-avond geweest voor toekomstig huurders en mensen die geïnteresseerd zijn om zich in te zetten voor de gemeenschap in Beemster. De avond werd geleid door een externe dagvoorzitter, Wieteke van de Molen. Chris Luursema presenteerde de plannen.  Hiervoor zijn diverse publicaties in de plaatselijke kranten verschenen.

Contactavonden;
Eenmaal is uit een groep geïnteresseerden, die voortkwam uit de informatie-avond, een contactavond geweest. Met elkaar is besproken welke verwachtingen er wederzijds zijn.

Bouwkundig traject;
We hebben diverse malen vergaderd samen met Gerrit Hartog, architect. Momenteel wordt er gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Dit jaar lag het zwaartepunt van het bouwproces op de vergunningaanvragen. In december is akkoord gekregen van de gemeente Beemster over de bestemmingsplan en omgevingsvergunning, zodat de vergunningsprocedure kan worden gestart.

Financiering;
Er is met diverse instellingen en met de besturen van de Doopsgezinde Kerkenraad van Middelie en Beemster contact geweest over financiering van de herbouw en restauratie.

Staat van uitgaven en inkomsten.

jaarekening 2019

balans31122019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  •  
close


Wat leuk dat u belangstellend bent.

Schrijf hier in en ontvang periodiek informatie over onze activiteiten

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.