Jaarverslag

 

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Op 28 maart 2018 is de stichting tot behoud van Beemster Doopsgezinde Vermaning opgericht. De stichting gebruikt in het dagelijks verkeer de titel “Beemster Vertoeving”.

 

Bestuursleden;

Chris Luursema, voorzitter

Jaap Slagt, secretaris en lid kerkenraad Doopsgezinde Gemeente

Gerrit Arkesteijn, penningmeester

Dieuw Schuitemaker, lid

Christine van Splunter, lid

Overleg;

In 2020 is negen maal in deze officiële setting vergaderd. En eenmaal samen met de leden van de Brede Kerkenraad. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen voor de goedkeuring van de vergunningen. Daarnaast hebben we met elkaar gesproken over de programmering.

De volgende activiteiten zijn voortgezet;

Verhuur;

De woning “Middenweg 84” is verhuurd met een tijdelijke huurovereenkomst.

De voormalige kosterswoning “Middenweg 87” is verhuurd met een vast contract.

Eén garage is verhuurd aan een bewoner uit Middenbeemster.

Informatieavond;

We startten het jaar enthousiast met een mooie programmering voor een maandelijkse informatie-avond. Eenmaal is een spreker aanwezig geweest. Daarna dienden we de activiteiten in de kerkzaal te staken vanwege Covid-19.

Contactavonden;

Voor de groep geïnteresseerden is eenmaal een informatie-avond georganiseerd. De opkomst was niet hoog, maar we kregen zinvolle informatie terug. Goed contact is belangrijk, ook als er minder te melden is.

Bouwkundig traject;

De voorzitter heeft samen met de stedebouwkundige het bouwproject verder voorbereid voor de besluitvorming binnen gemeente Beemster.

Financiering;

Er is met diverse instellingen contact geweest over financiering van de herbouw en restauratie.

balans 2020

jaarrekening-2020