Herbestemming

Wij werken hard aan herbestemming van de Beemster Doopsgezinde Vermaning. Mooi is dat de pannen van de diaconiewoningen ook een herbestemming krijgen. Het Historisch Genootschap wil graag de pannen voor hun nieuwbouw van het museum. Daarom kwamen hun vrijwilligers de pannen van het dak halen.

Ook worden er enige spanten uit de diaconiewoningen zorgvuldig gedemonteerd en krijgen eveneens een herbestemming in het nieuw te bouwen museum.

Herbestemming in het kwadraat dus.