Een eerste artist impression

Zo zou de herbouw van koetshuis en diaconiewoningen kunnen worden. zie ook