Chris Luursema, voorzitter

‘Er moet een nieuwe wind waaien. Die waait hier’

Hij heeft meer met dit bijltje gehakt. Wist te regelen dat zijn Doopsgezinde kerk in Hoorn samen met de gemeente een historisch buurpandje, een monument uit 1724, kon aanschaffen. Mindervaliden konden tot dan toe niet hun kerk in. Het nieuwverworven eigendom werd royale entree, na een vertimmering die 700.000 euro kostte. Hij wist ook de financiering rond te maken. Toen de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen bij hem aanklopte met de noodkreet: we ziet het niet meer zitten, het ledenaantal loopt terug en daarmee de financiën, beloofde hij mee te denken hoe het gebouw in stand te houden. Hij wist een goed team om zich heen te vormen. Zo werd Chris Luursema, voormalig financieel manager, waarvan de laatste 25 jaar in de zorg, officieel kartrekker van het project. Beemster Vertoeving was in maart 2018 een feit.

‘Natuurlijk heb ik ja gezegd. De boel moest gewoon even een impuls krijgen. Ik kreeg alle ruimte om iets nieuws op te zetten. Het was ook dit of niks. Dat biedt vrijheid. En ik vind het leuk om te doen. We willen het kerkgebouw behouden. En we willen ook het geestelijk bezit behouden. Tegelijkertijd realiseert de kerkenraad zich dat we met de tijd mee moeten, dus nieuwe dingen moeten doen. De kerkdienst is niet het belangrijkst. De onderlinge sociale contacten wel. Met dit plan voor wonen en activiteiten kan ik daar een bijdrage aan leveren.

 We hebben ons plan door een architect laten uitwerken. Daar kwam een prijskaartje van 1,7 miljoen euro uit. We kunnen aanspraak maken op lokale, regionale, provinciale en landelijke fondsen. De financiering is realiseerbaar, mits er een gezonde exploitatie onder hangt. Of ook alle wensen realiseerbaar zijn weet ik niet.

 Dit plan betekent een bijdrage aan het culturele leven in de Beemster en ondersteuning van welzijn, echte verbinding met elkaar. We bieden ruimte aan de lokale breiclub, maar willen ook een avond voor jonge boeren organiseren, zodat mensen samen iets doen. Dit alles wordt losgekoppeld van de oorspronkelijke functie van het kerkgebouw. Dus niet met een kerkdienst, maar wel met inhoud. De voorstellingen die zijn gericht op een breder publiek, zorgen ook voor uitstraling buiten de Beemster. Mijn frustratie is dat er de afgelopen dertig jaar te weinig is nagedacht over vernieuwing. Er moet een nieuwe wind waaien. Die waait hier.’