nieuwsbrief DG Beemster Oosthuizen

4 april       9.45 u Pasen met Avondmaal / Enigheidsviering zr. C. Laros LET OP: corona regels gelden ook bij ons. Dus: Verkouden, koorts enz.: thuis blijven. Reserveren voor alle activiteiten:  liefst via de mail: www.beemstervertoeving.nl              of telefoon Aaltje 683324

Wat staan te popelen om weer te beginnen.

Helaas, Covid19 maakt dat het tot nu toe onverstandig is om activiteiten in de Beemster Vertoeving te organiseren. Er komen betere tijden, daarvan zijn we overtuigd.